Majstor Seikichi Toguchi

Kanryo Higashionna Seikichi Toguchi
Chojun Miyagi Gogen Yamaguchi

Toguchi

Rodjen 20.05.1917 godine u gradu Naha na Okinavi. Učio je Karate kod majstora Chojun Miyagija i njegovog asitenta Seiko Higa-e. Za vreme II Svetskog rata Toguchi je služio u japanskoj imperijalističkoj vojsci kao elektro-inženjer u jugoistočnoj Aziji. Na Okinavu se vratio 1946 godine.
Okinavljanska Atletska Asocijacija mu nudi mesto učitelja. On je prihvatio ponudu i dve godine podučavao u tada jedinom Dojo-u na posleratnoj Okinavi.
Kada je 1952 godine majstor Miyagi organizovao Goju-Ryu Asocijaciju da bi nadgledao i .podržao uspostavljanje i širenje Goju-Ryu stila, Toguchi je imenovan za izvršnog direktora te asocijacije. Dve godine kasnije Goju-Ryu Asocijacija postaje Goju-Kai Federacija i Toguchi je izabran za podpredsednika.
Izmedju mnogih počasti, Toguchi je prihvatio poziv Japanske Karate Federacije da učestvuje kao okinavljanski majstor na njihovoj prvoj otvorenoj demonstraciji, a kasnije je učestvovao na prvom Svetskom Karate prvenstvu održanom u Tokiju 1969. godine.
Majstor Toguchi je dugo godina podučavao u njegovim školama u Tokiju i Koza City-ju.