Naša takmičenja

Naša takmičenja

Prateći rast i razvoj Goju-Ryu karatea u zemlji, Goju-Ryu karate savez Jugoslavije je 1998. godine organizovao Prvo otvoreno prvenstvo Jugoslavije u Goju-Ryu karateu („Jugoslavija Goju-Ryu open 1998.“).

Po prvi put na ovim prostorima, a koliko je nama poznato i u Evropi je organizovano prvo svestilsko takmičenje u katama. Doista, od 1998. do ove godine na Otvorenom prvenstvu Jugoslavije, odnosno SCG su učestvovali takmičari i vežbači iz čak 7 karate stilova (!!!), što je prava retkost u Evropi (WKF priznati karate stilovi: Goju-Ryu, Shito-Ryu, Wado-Ryu i Shotokan, ali i Kyokushinkai, Okinavljanski Shohgi-Ryu i Shorin-Ryu).

U borbama takmičenje je organizovano po težinskim kategorijama.

Prvenstvo se uvek održava u prvoj polovini godine.

2000. godine smo počeli da organizujemo „Karate kup zemalja jugoistočne Evrope 2000″ („South East European Karate Cup 2000″) sa idejom učestvovanja i zbližavanja takmičara iz svih zemalja jugoistočne Evrope (Moldavija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Grčka, Srbija i Crna Gora).

Ovo je istovremeno i takmičenje u okviru koga organizujemo kup Jugoslavije, odnosno SCG, sada Srbije u Goju-Ryu karateu. Takmičenje je specifično po tome što nema nivoa u katama i težinskih kategorija u borbama, samo apsolutna kategorija u obe discipline. Takmičenje se održava u drugoj polovini godine.

Učestvovanja reprezentacija: Austrije, Mađarske, Slovenije, Rumunije, Bugarske, Češke, Slovačke, Rusije, Makedonije, Jugoslavije, Srbije i Crne Gore govore o kvalitetu turnira pa su to sve bili razlozi zbog kojih su 2001. godine turniri uvršteni u zvaničan kalendar takmičenja Karate Saveza Jugosalvije i stoga su od strane Gradskog Sekretarijata za sport definisni kao sportska manifestacija od posebnog značaja za grad Beograd.

Na oba takmičenja organizujemo takođe, prvi na ovim prostorima, takmičenje u katama i borbama za veterane (bivše šampione, takmičare, trenere).

Na našim takmičenjima do sada je učestvovalo preko 8000 takmičara.