Rukovodstvo saveza

Predsednik Saveza:

Bogatinovski Zlatko

 

Podpredsednik Saveza:

Bogatinovski Aleksandar

 

Sportski direktor:

Bogatinovski Andrija

 

Generalni sekretar:

Jakovljević Filip

 

Upravni Odbor:

Bogatinovski Zlatko
Bogatinovski Aleksandar
Bogatinovski Andrija
Vujaklija Branko
Veličković Ljiljana

 

Nadzorni Odbor:

Berdović Miroslav, dipl. ecc.
Milić Vladimir, dipl. ecc.
Ignjatić Sanja, dipl. ecc.

 

Tehnički komitet:

Bogatinovski Zlatko
Latinović Zoran
Bogatinovski Aleksandar
Bogatinovski Andrija

 

Stručni savet:

Vujaklija Vladan
Marković Snežana
Ranković Ivana
Vidanović Srđan
Rakić Dušan
Vujaklija Ivan
Jakovljević Filip

Odbor karate sudija:
Marković Snežana, savezni sudija
Vujaklija Vladan, savezni sudija
Ivanović Zorana, savezni sudija
Vujaklija Ivan, savezni sudija
Kovačević Marko, savezni sudija

Odbor trenera:

Bogatinovski Zlatko
Latinović Zoran
Bogatinovski Aleksandar
Bogatinovski Andrija
Vujaklija Vladan
Vujaklija Ivan
Veličković Marko

Takmičarska komisija:
Bogatinovski Andrija, predsednik
Bogatinovski Zlatko
Bogatinovski Aleksandar

Disciplinska komisija:
Šćekić Zoran, dipl. pravnik
Jakovljević Nataša, dipl. pravnik.
Veličković Marko, dipl. pravnik.

Zdravstvena komisija:

prof. dr Pavlović Mirjana
prof. dr Simić Radoje
dr Mirović Milan
dr Dunčević Dragan
dr Stojiljković Vladimir

Klub prijatelja saveza

U cilju neposrednije saradnje sa sponzorima, donatorima i drugim prijateljima Goju-Ryu karatea u Srbiji i Škole borenja „Ronin”, u savezu je formiran klub prijatelja Goju-Ryu karate saveza Srbija. Svi su dobrodošli!