Bogatinovski Andrija DAI SEMPAI – Nidan, crni pojas 2 Dan

   Dipl. sportski menadžer – završio Visoku školu za sport u Beogradu, grupa za sportski menadžment. Diplomirao sa ocenom 8 Goju-Ryu karate vežba od svoje četvrte godine Vežba i WTF taekwondo. Nosilac je majstorskog zvanja crni pojas 2 Dan (WTF, Kukkiwon). Test za majstorsko zvanje položio kod Dr.h.c. Park Soo-Nama (crni pojas 9 Dan, WTF, Kukkiwon), […]

Read More »

Bogatinovski Aleksandar DAI SEMPAI – Nidan, crni pojas 2 Dan

  Dipl. filolog – završio Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za informatiku i bibliotekarstvo. Srednja ocena u toku studija 8. Master rad odbranio sa ocenom 10. Goju-Ryu karate vežba od svoje sedme godine Vežba i WTF taekwondo. Nosilac je majstorskog zvanja crni pojas 2 Dan (WTF,Kukkiwon). Test za majstorsko zvanje položio kod Dr.h.c. Park […]

Read More »

Jakovljević Filip SEMPAI – Shodan, crni pojas 1 Dan

  Dipl. ing. organizacionih nauka, završio Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu Goju-Ryu karate vežba od svoje devete godine Vežba  i WTF taekwondo. Nosilac je majstorskog zvanja crni pojas 1 Dan (WTF, Kukkiwon). Test za majstorsko zvanje položio kod Dr.h.c. Park Soo-Nama (crni pojas 9 Dan, WTF, Kukkiwon), Potpredsednika WTF-a i Glavnog profesora Young San […]

Read More »